uu快3计划 - uu快3平台 - uu快3开奖 - uu快3走势图 - uu快3是哪里的快三 - uu快3官方 - uu快3手机购彩 固原市公共资源交易网
 

2018年1-11月固原市公共资源进场交易统计表
发布时间: 2018-12-04 10:44 发布人: 阅读次数:

类别 交易场次(次) 标段数(个) 计划额(万元) 交易额(万元) 节约资金(万元) 节约率(%) 抽取专家(人) 备注
政府采购 807 1375         211,700.81         198,424.00          13,276.82  6.27 3,968
工程建设 379 849         426,594.86         406,859.03          19,735.83  4.63  1,897
合计 1186 2224         638,295.67         605,283.03          33,012.65  5.17 5,865