uu快3计划 - uu快3平台 - uu快3开奖 - uu快3走势图 - uu快3是哪里的快三 - uu快3官方 - uu快3手机购彩 固原市公共资源交易网
 

2019年1-6月固原市公共资源进场交易统计表
发布时间: 2019-07-02 17:23 发布人: 阅读次数:
2019年1-6月固原市公共资源进场交易统计表
类别 交易场次(次) 标段数(个) 计划额(万元) 交易额(万元) 节约资金(万元) 节约率(%) 抽取专家(人) 备注
政府采购 296 522         160,667.85         156,498.21           4,169.64  2.6 1,548
工程建设 198 556         311,725.28         299,025.13          12,700.15  4.07  1,088
合计 494 1078         472,393.13         455,523.34          16,869.79  3.57 2,636